The New Republic

2015

Creative direction: Erick Fletes

Art-direction: Dirk Barnett

© The New Republic

|  Alexey Kurbatov 2009-2020

  • Alexey Kurbatov on Facebook
  • Alexey Kurbatov on Behance
  • Black Instagram Icon